Datum: woensdag 1 december 2021
Tijd: van 10:30 tot 12:00 uur
Locatie: Online

Helaas kan de live-versie van de Landelijke Stranddag bij Paviljoen Zomertijd in ’s-Gravenzande d.d. 1 december door de nieuwe Corona maatregelen niet doorgaan. Dat betekent dat het programma zoals wij voor ogen hadden ook komt te vervallen.

In plaats daarvan houden we op 1 december een online netwerksessie, van 10:30 tot 12:00 uur. Daarin kijken we kort terug op de “schoon-high-lights” van het afgelopen jaar en laten we de programmaplannen en enkele mooie nieuwe initiatieven van jullie zien voor in 2022. Ook zullen we de nieuwe regeling voor gratis hulpmiddelen toelichten. Ideeën voor interessante nieuwe projecten zijn natuurlijk ook altijd welkom.

Rond 24 november hebben wij de definitieve agenda.

U kunt zich ook inschrijven voor de online netwerksessie!

Bas de Jong
Projectleider Strand Nederland