Ter voorbereiding van de strandbeleid- en beheerdersdagen willen we graag een paar dingen van u weten over hoe het op uw strand gaat en wat uw wensen voor komend jaar zijn. Indien het strandbeheer is uitbesteed dan graag beantwoorden vanuit perspectief van “partners” die strandbeheer uitvoeren.

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Uw badplaats (verplicht)

  1. Afvalinzameling van afval van strandgasten.

  Doet de gemeente zelfIn opdracht van de gemeente uitbesteed aan...In opdracht van de paviljoenhouders uitbesteed aan...

  Indien uitbesteed, aan wie

  2. afvalinzameling bij paviljoenhouders

  Ieder paviljoen regelt het voor zich zelf.Gezamenlijk uitbesteed...

  Indien uitbesteed, aan wie?

  3. Is er gescheiden afvalinzameling op uw strand?

  JaNee

  Zo ja, welke stromen

  4. Bent u dit jaar van plan om strandafvalzakjes in te zetten

  JaNee

  Zo ja: Hoeveel denkt u er te bestellen

  5. Zet u in op gedrag beïnvloedende signing of teksten op uw afvalbakken?

  JaNee

  Zo ja, hoe?

  Zou u hulp/ondersteuning willen hierbij?

  6. Welke maatregelen worden getroffen op uw strand om overloop van afvalbakken te voorkomen?

  - Inzet mensen die tijdig zakken wisselen en bakken legen/zakken wisselen tijdens drukke stranddagen:
  JaNee

  - Grote (extra) bakken capaciteit zodat overloop wordt voorkomen

  JaNee

  - Andere maatregelen, zoals………

  - Geen maatregelen

  7. Maakt U gebruik van de uitingen van Supporter van Schoon op het strand en/of bij de opgang om het publiek te beïnvloeden?

  JaNee

  8. Betrekt u actief lokale partijen bij de Verkiezing van schoonste strand en/of Beste en Schoonste Strandpaviljoen?

  JaNee

  9. Overweegt u om Green Key te stimuleren bij de paviljoens?

  JaNee

  10. Welke grotere evenementen spelen zich dit jaar af op uw strand?

  Maakt U hierbij gebruik van kennis over schone evenementen
  JaNee

  Zou u daar hulp/ondersteuning bij willen?
  JaNee

  11. Overweegt u om Doe Mee Verlos de Zee in te voeren op uw strand?

  JaNee

  12. Overweegt u extra maatregelen tegen peukenoverlast op het strand?

  JaNee

  13. Welke vrijwillige opruimacties zijn er op u strand ?

  Hoe faciliteert/stimuleert u deze?

  14. werkt u samen met paviljoenhouders aan het bestrijden van zwerfafval?

  JaNee

  Zo ja, op welke wijze?