Landelijke Stranddag 7 april 2022

 

10.00 – 10.30 uur: inloop
10.30 – 10.45 uur: welkom door gemeente Westland
10.45 – 11.15 uur: diverse presentaties door diverse NGO’s (Plastic Circle i.s.m Juttersgeluk, Litter Guards en Recycle Valley) en Rijkswaterstaat
11.15 – 11.45 uur: Het gebruik van zonnepanelen door strandpaviljoens. Hoe werkt dat in de praktijk? Door Peter de Bie (strandpaviljoen Beach Inn) en Jack van de Nes (Ecological Management Institute)
11.45 – 12.00 uur: Quality Coast: toelichting en uitreiking QualityCoast Certificaat. Door: Freddy van der Brugge (Vereniging Kust & Zee en Stichting Green Destinations)

12.00 – 13.00 uur: lunch

SESSIE 1 van 13.00 – 13.45 uur: Strandpaviljoens en economische zekerheid. Hoe kunnen strandpaviljoens zich voorbereiden op de toekomst. Over het Recht van Opstal, de onroerend goed status en het opnemen van strandpaviljoens en (strandhuisjes) in het Kadaster en/of in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Door: Frank de Reu (strandpaviljoen Puur) en Leo van Vliet (Zeeuwse Stromen)

SESSIE 2 van 14.00 – 14.45 uur: De Groene Stranden – De Groene Wimpel: wat is de stand van zaken? En wat zijn de mogelijkheden tot samenwerking? Door: Chris Vreugdenhil (projectleider Het Groene Strand)

SESSIE 3: van 15.00 – 15.45 uur: Strandveiligheid. Door: Bernard Korte (NIVZ)

N.B. 14. 00 – 15.00 uur meeting Blauwe Vlag. Door: Erik van Dijk

15.45 – 16.15 uur: afsluitende borrel

Tot ziens op 7 april.